SamenSpraak

In het kort

Hoe denken Nederlanders over gelijkheid en werk? Voor SamenSpraak doen we onderzoek naar de behoeften en ervaringen van verschillende Nederlanders op het gebied van werk.

Belangrijk want

Onderzoek wijst keer op keer uit: er is geen sprake van gelijke kansen voor iedereen op de werkvloer. Zo krijgen vrouwen vaak minder betaald dan mannen in dezelfde functie of maken ze minder snel promotie. Soms voelt iemand zich niet welkom bij het kiezen van een bepaald beroep. Ook zijn er mensen die juist minder willen werken omdat zij meer tijd voor andere dingen nodig hebben, zoals zorg voor familieleden of het huishouden. 

Aanpak

We gaan op verschillende manieren en plekken door heel Nederland in gesprek met burgers over gelijkheid op de arbeidsmarkt. Op straat, in groepsdialogen, via 1-op-1 interviews of bij mensen thuis. SamenSpraak gaat over eerlijk werken, met gelijke kansen voor iedereen.  

Meer info

Website van SamenSpraak

titel

tekst